UPS - Güç Kaynaðý Hizmetlerimiz / UPS - Güç Kaynaðý

Elektrik yükünün baðlý bulunduðu þebekede meydana gelen veya gelebilecek olan gerilim dalgalanmalarý (çöküntüler, yükselmeler, ani deðiþikler), harmonikler, kýsa veya uzun süreli kesintiler v.b. durumlarda yük bu deðiþimlerden hassaslýðý oranýnda etkilenir.

Özellikle saðlýk, veri iþleme, güvenlik gibi çok hassas yükler kesintilerden en fazla etkilenen gruplardandýr. Örneðin bilgisayar beslemesindeki ani kesintiler kaydedilmemiþ verilerin kaybolmasýna neden olur. Ayrýca bu kesintilerin kayýtlý verilere de zarar verebileceði bir gerçektir. - KGK þebekede meydana gelen parazitleri süzer ve kritik yükü etkilemeyecek hale getirir. Böylece yük þebekede oluþan her tür elektriksel gürültüden temizlenmiþ enerjiyle beslenir.

Cihazýn içinde bulunan eviriciden elde edilen parazitlerden arýndýrýlmýþ, voltajý ve frekansý kararlý AC gerilim kritik yüke aktarýlýr. Böylece kritik yükün þebekedeki tolerans sýnýrlarý içindeki gerilim ve frekans deðiþimlerinden etkilenmesi önlenmiþ olur. Þebeke kesintisi olduðunda, kritik yük KGK'dan beslenmeye devam ettiði için kesintiden etkilenmez. K.G.K. 'dan kaliteli enerji ile beslenen cihazlarýn þebeke düzensizliklerinden kaynaklan arýzalarý önlenmiþ olur. Böylece cihazlarýn kullaným süreleri uzamýþ olur. K.G.K.'lar yapýlarý itibariyle: Dinamik Çalýþma þekline göre: On-Line KGK - Off-Line KGK - Line-Interactive KGK olarak gruplandýrýlabilir. Bir amacý gerçekleþtirmek için deðiþik yöntemler kullanýlabilir. Ancak kullanýlan yöntemin en iyi en ekonomik olmasý tasarým-üretimin temelini oluþturur. Kullanýcý ihtiyaçlarý doðrultusunda bir kesintisiz güç kaynaðý edinmek istediðinde bu hususlarý göz önüne almalýdýr. Kullanýlan malzemenin cinsi kullanýlan yöntem ve teknikler KGK'nýn verimi, teknik açýdan yeterlilikleri iyi analiz edilmelidir.

Hizmetlerimiz

cheap moncler wholesale nfl jerseys wholesale authentic jerseys cheap authentic nhl jerseys wholesale mlb jerseys cheap nfl jerseys us moncler outlet Does Lululemon have thanksgiving Sales cheap nfl jerseys fake oakleys for sale cheap nfl jerseys from china free shipping wholesale aaa jerseys moncler outlet jackets cheap wholesale nba jerseys wholesale nba jerseys cheap nfl jerseys cheap nfl jerseys from china Tiffany Jewelry Outlet cheap replica soccer jerseys cheap oakleys cheap nfl jerseys china fake oakleys for sale cheap nfl jerseys wholesale cheap nhl jerseys cheap authentic jerseys cheap mlb jerseys
mbt sneakers mbt shoes women mbt shoes uk mbt shoes store locator mbt shoes sale mbt shoes clearance mbt shoes outlet mbt shoes discontinued mbt mens shoes cheap mbt shoes fake Oakleys cheap Oakley sunglasses Christian Louboutin Outlet Christian Louboutin Outlet Louboutin Outlet Louboutin Outlet Christian Louboutin Outlet Louboutin Outlet Cheap Christian Louboutin Christian Louboutin outlet Christian Louboutin outlet Christian Louboutin outlet Louboutin outlet Christian Louboutin shoes Wholesale Christian louboutin Christian Louboutin Outlet Christian Louboutin outlet Christian Louboutin outlet Cheap Christian Louboutin Louboutin outlet Louboutin outlet Christian Louboutin outlet Christian Louboutin outlet Christian Louboutin outlet Discount Christian Louboutin Christian Louboutin outlet store Christian Louboutin outlet Christian Louboutin Outlet Christian louboutin wholesale Christian Louboutin outlet Christian Louboutin outlet Christian Louboutin outlet Christian Louboutin outlet Christian Louboutin Outlet Christian Louboutin outlet cheap ghd straighteners cheap ghd straighteners Cheap ghd straighteners Ghd straightener sale cheap GHDS cheap ghd straighteners Ghd straighteners pink discount ghd straighteners Cheap ghds Cheap ghds Christian Louboutin outlet Christian Louboutin Outlet Christian louboutin Outlet Christian Louboutin outlet Christian Louboutin outlet Christian Louboutin outlet Christian Louboutin outlet Christian Louboutin Outlet Discount Christian Louboutin Christian Louboutin Outlet Cheap Christian Louboutin Louboutin Outlet cheap christian louboutin Christian Louboutin UK Louboutin outlet Louboutin outlet louboutin outlet cheap christian louboutin Christian Louboutin Outlet cheap christian louboutin cheap ghds ghd straighteners uk cheap ghds cheap ghds Ghd straighteners australia ghd straighteners uk Cheap GHDS ghd straighteners uk ghd straighteners uk Cheap GHD Straighteners Louboutin Outlet christian louboutin outlet christian louboutin outlet christian louboutin outlet christian louboutin outlet christian louboutin outlet cheap mbt shoes cheap ghd straighteners cheap ghd straighteners fake oakleys fake oakleys fake oakleys fake oakleys louboutin outlet louboutin outlet louboutin outlet louboutin outlet louboutin outlet mbt shoes outlet ghd straighteners uk ghd straighteners uk cheap oakleys cheap oakleys cheap oakleys cheap oakleys
wholesale nfl jerseys lululemon outlet christian louboutin outlet canada goose black friday lululemon cyber monday cheap nfl jerseys Cheap Black Friday Jordans lululemon cyber monday Moncler Cyber Monday Deals north face cyber monday deals 2015 cheap nhl jerseys lululemon cyber monday 2015 discount tiffany outlet wholesale nba jerseys Lululemon Cyber Monday Deals cheap christian louboutin shoes cheap nfl jerseys wholesale nhl jerseys for sale lululemon black friday sale Ray Ban Cyber Monday Sale goose black friday canada goose black friday 2015 lululemon cyber monday Moncler Black Friday 2015 Cheap Moncler Black Friday moncler black friday Lululemon Cyber Monday christian louboutin outlet Herve Leger Outlet north face cyber monday sale wholesale aaa jerseys tiffany jewelry outlet Outlet Lululemon Canada Black Friday 2015 lululemon black Friday deals cheap nfl jerseys wholesalechinajerseysus cheap nba basketball jerseys Lululemon Athletica Black Friday