Toplu SMS Hizmeti Hizmetlerimiz / Toplu SMS Hizmeti

ERKÝN TELEKOM firmasý, Turkcell Ýletiþim Hizmetleri A.Þ. ad ve hesabýna Turatel Mobil Medya Ýletiþim Sis.Tic.Ltd.Þti. tarafýndan sunulan toplu mesajlaþma servisinin pazarlamasýna destek vermektedir.

SMS/MMS/Mobil Video:
Toplu mesaj sistemiyle müþterilerinize, iþ ortaklarýnýza veya personelinize En Hýzlý, En Kolay ve En Ekonomik yoldan ulaþmanýz saðlanýr. Tek týklamayla yüzbinlerce kiþiye kampanyanýzý, duyurunuzu, kutlama mesajýnýzý veya müþterilerinizin borç bakiyelerini yazý, resim yada video þeklinde anýnda ulaþtýrabilirsiniz.

Ăťnteraktif SMS:
Ýnteraktif SMS Servisi sayesinde müþterilerinizin size mobil ortamda ulaþmasý saðlanýr.Abone mesaj bölümünü açarak önce þirketi temsil eden anahtar kelimeyi yazar boþluk býrakýr ve mesajýný ekleyip 4 haneli kýsa servis numarasýna gönderir. 3 operatör kullanýcýsý da ayný servis numarasýna mesajýný gönderebilir.

Hedefli Mesaj:
Ýzinli veritabaný uygulamasý, kullanýcýlarýn izinleri doðrultusunda vermiþ olduklarý kiþisel bilgilerinin kullanarak gönderilen mesajlara "Hedefli Mesaj" denir. Aboneyi hedefleme konusunda kullanýlan kritelerinden baþlýcalarý; lokasyon, yaþ/cinsiyet ve ilgi alanlarýdýr. Bunlarýn haricinde GençTurkcell, Ýþtecell gibi kriterlerde kullanýlabilir.

T.C. Kimlik No.ya SMS:
Artýk T.C. Kimlik numaralarý kullanýlarak SMS gönderilebilecek. Turkcell, kayýtlý tüm müþterilerinin GSM numaralarý ile TC. Kimlik numaralarýný eþleþtirdi. Müþterilerinize mesaj göndermek için TC. Kimlik numarasýný bilmeniz yeterlidir. Bu servis reklam, tanýtým vb. amaçlar ile kullanýlamaz.

Sesli Mesaj:
Toplu Sesli Mesaj hizmeti, içerik ve süresi tamamen müþterinin tercihine býrakýlmýþ bir ses kaydýnýn sisteme yüklenerek hedef kitleye ya da hedef lokasyondaki (il, ilçe veya bölge) telefonlara istenilen zaman aralýðýnda ayný anda gönderilmesidir. Bu sayede çok kýsa sürede on binlerce kiþiye mesajýnýz, duyurunuz yada reklamýnýz ulaþtýrýlmýþ olur.

Mobil Pazarlama:
Dünyada en hýzlý büyüyen sektörlerden biri olan mobil pazarlama, sunduðu mecralar ile markalarýn kiþilerin cep telefonlarýna direk ulaþmasý saðlanýr. Mobil dünyanýn etkili olduðu bu dönemde hedefli, düþük maliyetli, etkinliði ölçülebilir ve farklý teknolojilerle bütünleþmiþ bir mecradýr.

Mobil Ă–deme:
Turkcell MobilÖdeme sistemi ile müþterilerinizden 35 TL'ye kadar yapýlan alýþveriþlerin bedelini kýsa mesajla tahsil edebilirsiniz.Ýnternet ve mobil ortamlarda satmýþ olduðunuz ürünler için abone bir mesajla onaylar, ve ödemesi Turkcell faturasýna yansýtýlýr yada TL hesabýndan düþer.

cheap moncler wholesale nfl jerseys wholesale authentic jerseys cheap authentic nhl jerseys wholesale mlb jerseys cheap nfl jerseys us moncler outlet Does Lululemon have thanksgiving Sales cheap nfl jerseys fake oakleys for sale cheap nfl jerseys from china free shipping wholesale aaa jerseys moncler outlet jackets cheap wholesale nba jerseys wholesale nba jerseys cheap nfl jerseys cheap nfl jerseys from china Tiffany Jewelry Outlet cheap replica soccer jerseys cheap oakleys cheap nfl jerseys china fake oakleys for sale cheap nfl jerseys wholesale cheap nhl jerseys cheap authentic jerseys cheap mlb jerseys
mbt sneakers mbt shoes women mbt shoes uk mbt shoes store locator mbt shoes sale mbt shoes clearance mbt shoes outlet mbt shoes discontinued mbt mens shoes cheap mbt shoes fake Oakleys cheap Oakley sunglasses Christian Louboutin Outlet Christian Louboutin Outlet Louboutin Outlet Louboutin Outlet Christian Louboutin Outlet Louboutin Outlet Cheap Christian Louboutin Christian Louboutin outlet Christian Louboutin outlet Christian Louboutin outlet Louboutin outlet Christian Louboutin shoes Wholesale Christian louboutin Christian Louboutin Outlet Christian Louboutin outlet Christian Louboutin outlet Cheap Christian Louboutin Louboutin outlet Louboutin outlet Christian Louboutin outlet Christian Louboutin outlet Christian Louboutin outlet Discount Christian Louboutin Christian Louboutin outlet store Christian Louboutin outlet Christian Louboutin Outlet Christian louboutin wholesale Christian Louboutin outlet Christian Louboutin outlet Christian Louboutin outlet Christian Louboutin outlet Christian Louboutin Outlet Christian Louboutin outlet cheap ghd straighteners cheap ghd straighteners Cheap ghd straighteners Ghd straightener sale cheap GHDS cheap ghd straighteners Ghd straighteners pink discount ghd straighteners Cheap ghds Cheap ghds Christian Louboutin outlet Christian Louboutin Outlet Christian louboutin Outlet Christian Louboutin outlet Christian Louboutin outlet Christian Louboutin outlet Christian Louboutin outlet Christian Louboutin Outlet Discount Christian Louboutin Christian Louboutin Outlet Cheap Christian Louboutin Louboutin Outlet cheap christian louboutin Christian Louboutin UK Louboutin outlet Louboutin outlet louboutin outlet cheap christian louboutin Christian Louboutin Outlet cheap christian louboutin cheap ghds ghd straighteners uk cheap ghds cheap ghds Ghd straighteners australia ghd straighteners uk Cheap GHDS ghd straighteners uk ghd straighteners uk Cheap GHD Straighteners Louboutin Outlet christian louboutin outlet christian louboutin outlet christian louboutin outlet christian louboutin outlet christian louboutin outlet cheap mbt shoes cheap ghd straighteners cheap ghd straighteners fake oakleys fake oakleys fake oakleys fake oakleys louboutin outlet louboutin outlet louboutin outlet louboutin outlet louboutin outlet mbt shoes outlet ghd straighteners uk ghd straighteners uk cheap oakleys cheap oakleys cheap oakleys cheap oakleys
wholesale nfl jerseys lululemon outlet christian louboutin outlet canada goose black friday lululemon cyber monday cheap nfl jerseys Cheap Black Friday Jordans lululemon cyber monday Moncler Cyber Monday Deals north face cyber monday deals 2015 cheap nhl jerseys lululemon cyber monday 2015 discount tiffany outlet wholesale nba jerseys Lululemon Cyber Monday Deals cheap christian louboutin shoes cheap nfl jerseys wholesale nhl jerseys for sale lululemon black friday sale Ray Ban Cyber Monday Sale goose black friday canada goose black friday 2015 lululemon cyber monday Moncler Black Friday 2015 Cheap Moncler Black Friday moncler black friday Lululemon Cyber Monday christian louboutin outlet Herve Leger Outlet north face cyber monday sale wholesale aaa jerseys tiffany jewelry outlet Outlet Lululemon Canada Black Friday 2015 lululemon black Friday deals cheap nfl jerseys wholesalechinajerseysus cheap nba basketball jerseys Lululemon Athletica Black Friday